Geboren op Curaçao verhuisde ik op mijn 16e naar Nederland. Na mijn studie Andragologie leerde ik de praktijk door (vrijwilligers) werk in het Amsterdamse buurthuiswerk en het opzetten van het Opstap/ Kom Erbij project in Haarlem en Alphen aan den Rijn. Vanaf de landelijke invoering van de Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) in 2001 ben ik projectleider en adviseur VVE voor diverse gemeenten. Ruim 20 jaar werkte ik bij JSO, expertisecentrum o.a. als adviseur/ projectleider. Momenteel hebben vluchtelingen en statushouders mijn aandacht.

Sinds januari 2015 ben ik de trotse eigenaar van MiX Support. De naam? Die is afgeleid van mijn bijnaam Micky en staat voor mij symbool voor de Mix van doelgroepen, kinderen, opdrachten en opdrachtgevers waar ik graag voor werk.

Als vrijwilliger ben ik initiator en voorzitter van de Stichting Amal. Amal zet zich in voor onderwijs aan kansarme kinderen in Somalië. We ondersteunen vakopleidingen, vooral voor kwetsbare meisjes. Een sportclub en een popkoor help ik  met sponsor- en PR activiteiten.

2015_09_25_DSC5513_profiel

Mijn passie en visie

Ik ben een netwerker en kan mensen enthousiasmeren en verbinden. De rol van spin in het web past mij goed. Vanuit de vraag ga ik samen op zoek naar een mogelijk antwoord. Of het nou gaat om kinderen, ouders, gemeente of besturen, ik ga naast de ‘klant’ staan. Wat is de vraag, de behoefte, wat zijn de eigen mogelijkheden en waar liggen de kansen. Eigen kracht versterken en participatie stimuleren. Ik werk nooit alleen; probeer zoveel mogelijk de lokale partners te mobiliseren en te enthousiasmeren. Door partners en mensen te verbinden worden krachten gebundeld en expertise gedeeld.  “Delen is vermenigvuldigen!”

Mijn achtergrond en werkervaring maken dat ik oog en gevoel heb voor diversiteit en intercultureel werken. Ik werk graag mét en voor mensen uit verschillende culturen met het creëren van gelijke  kansen als uitdaging.

Actuele ontwikkelingen zoals de komst van vluchtelingen hebben direct mijn aandacht. Zorg voor goede opvang en begeleiding, oog voor traumaverwerking bij ouders en kinderen maar ook hier empowerment en meedoen.

Ik ben goed in  het aanvragen en binnenhalen van externe subsidies. Een spel- en boekenplan, spelotheek, vader- en kind projecten kwamen daardoor van de grond.

Ik hou van mijn werk: Geen doel is te ver, als je plezier hebt in wat je doet”.